Ar-Ge Faaliyetleri

(Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları)
a) Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından tanı kitlerinde kullanılacak enzimlerin üretilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

b) Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından Aşı çalışmaları yapılmaktadır.